NK 472 – HOP

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-156

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOP (Ref#: 4795 , Kilde: KulturNav)

HOP poståpneri, i Fane herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.10.1889. Sirk. 23, 25.9.1889.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Nesttun postktr. Sirk. 21, 2.8.1957.

Fra 1.5.1971 igjen under Bergen postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5043 HOP ble nedlagt fra 1.7.1993. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 14, 13.5.1993.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble levert ved opprettelsen.

(5043)
Poståpnere/styrere:
Ekspeditør G. Gjerde 1.10.1889.
Kontorist Olsen kst. 4.12.1895.
Stasj.eksp. Jakob N. Evanger 28.4.1896 (f.1864).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.9.1926.
Poståpner Tor Johan Oppedal 1.5.1965 (f.1920).
Poståpnerass. Ole Sture 1.2.1973 (f.1925).
Postkass. Helge Arvid Træland 1.2.1981 (f. 1955).
Res.posteksp. Rune Haugsvær 1.8.1984 (f.1953).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1889 1897 1900 1904 1907 1909 1917
Kr 80 160 320 450 600 750 800

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------