NK 471 – VINGELEN

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-214

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VINGELEN (Ref#: 14281 , Kilde: KulturNav)

VINGELEN poståpneri, i Tolgen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Hamar postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896 med tre ganger ukentlig gående bipost til/fra Tolgen poståpneri. Sirk. 23, 26.6.1896.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.8.1972 igjen lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2542 VINGELEN, under Elverum postområde, ble lagt ned fra 1.12.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 30, 27.11.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2542)
Poståpnere/styrere:
Landh. Esten Hilmarsen 1.7.1896.
K. Hilmarsen 1.11.1899 (f. 1863).
Hilmar Hilmarsen 1.9.1919 (f. 1899).
Meieribest. Einar Eriksen Dalflyen 1.10.1925 (f. 1881).
Nils Røe 1.9.1952 (f. 1924). Under sykdom i tiden 19.9.1955--18.3.1956 med vikarer. -- Fra 1954 var Røe også landpostbud i rute 1123.
Poststyrer Knut Ole Wollum 1.6.1990.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1902 kr 100,-, fra 1908 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------