NK 471 – TAPPELUFT

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1985

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985
Frimerkeauksjon #193-103

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TAPPELUFT (Ref#: 12796 , Kilde: KulturNav)

TAPPELUFT poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Talvik herred, Alten fogderi, under Hammerfest postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1894. Sirk. 22, 6.9.1894.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet seint 1945. Sirk. 36, 8.12.1945.

Poståpneriet ble fra 1.5.1962 lagt under Alta postkontor. Sirk. 13, 24.3.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9547 TAPPELUFT postkontor C ble lagt ned fra 1.1.1985. Ny postadresse: 9545 BOGNELV. Sirk. 43, 13.12.1984.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9547)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. A. Thomassen 1.10.1894.
Th. Thomassen 6.4.1909.
Fru Caroline Thomassen 25.3.1911.
Ds.eksp. og kjøpm. Øivind Mikkelsen 1.5.1917 (f. 1893).
Ds.eksp. Agna Ranveig Mikkelsen 1.1.1941 (f. 1893, død 30.8.1945).
Tore Mikkelsen midlertidig fra gjenopprettelsen høsten 1945, fast 1.7.1947 (f. 1920).
Arne Mikkelsen midlertidig fra 1.4.1954, kst. 1.12.1954, fast 1.1.1956 (f. 1918).

Den/de første kjente årlige poståpnerlønninger var i 1899 kr 150,-, i 1909 kr 200,- med senere diverse tillegg. Fra 1917 ble lønnen satt til kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------