NK 471 – STADLANDET

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-62

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STADLANDET (Ref#: 11726 , Kilde: KulturNav)

STADLANDET - se STATLANDET

---------

STATLANDET (Ref#: 11781 , Kilde: KulturNav)

STATLANDET poståpneri, Leganger kapellsogn, Selø prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.9. og 2.12.1876, med virksomhet fra 1.1.1877. Sirk. 23, 6.12.1876.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.4.1915 lagt under Moldøen (Måløy) postkontor. Sirk. 66, 22.12.1914.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STADLANDET. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 fra Bergens til Måløys postdistrikt. Sirk. 39, 20.9.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6750 STADLANDET tildelt postnr 6751.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(6750)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Valdemar Monsen Sande 1.1.1877 (f. 1838). (På gården Leganger.)
Ds.eksp. og telefonstyrer Peter R. Bjørlykke 13.5.1914 (f. 1868).
Telefonstyrer Margit Oline Bjørlykke (Landmark) 1.1.1935 (f. 1909).
Tidl. landpostbud Arnfast Olav Drage kst. 1.8.1978 (f. 1919).
Poststyrer Terje Saron Otnneim 1.3.1988 (f. 1945).

Årlig poståpnerlønn var i 1877 kr 48,-. Heretter er lønnen først kjent fra 1897 med kr 200,-, fra 1901 kr 300,-, fra 1906 kr 400,-, fra 1909 kr 500,-, fra 1913 kr 550,-, fra 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 650,-.

---------