NK 471 – SKODJE

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-187

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKODJE (Ref#: 11208 , Kilde: KulturNav)

SKODJE poståpneri, i Skodje prestegjeld, Søndmøre fogderi, under Aalesund postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 20.6.1882, med virksomhet fra 1.8.1882. Sirk. 12, 22.7.1882.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.6.1986 endret til postkontor B. Sirk. 19, 11.6.1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6260 SKODJE tildelt postnr 6263.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6260)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. J. Landmark 1.8.1882.
Sersjant Andreas Danielsen Vaagene notert i 1885.
Lensm. L. K. Sorthe 19.7.1889.
Severine (Sorthe) Moe 26.11.1890 (f. 1860).
Gårdbr. Kolbein Sorte 1.7.1927 (f. 1888).
Kjellfrid Watmyr midlertidig fra 1.8.1955.
Poståpner Ragnhild Marie Høgseth 1.11.1955 (f. 1905).
Poståpner Peter Olsen Glomset 1.11.1964 (f. 1911).
Poststyrer Kjell Birger Halstensen 1.10.1981 (f. 1943).
Førstepostfullm. Tor Ulvestad 1.1.1986 (f. 1943).
Postmester Tor Ulvestad 1.6.1998 (f. 1943).

Årlig poståpnerlønn var i 1882 kr 30,-, i 1890 kr 100,-, i 1893 kr 150,-, i 1906 kr 250,-, i 1910 kr 350,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------