NK 471 – SKJELSVIK

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-26

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJELSVIK (Ref#: 11114 , Kilde: KulturNav)

SKJELSVIK poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidanger herred, Bratsberg amt, under Porsgrund postkontor, ble underholdt fra 1.1.1916. Sirk. 59, 28.12.1915.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Skien postområde. Sirk. 3, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 3923 ble tatt i bruk fra 18.3.1968 og ble fra 1.4.1987 endret til postnr 3942.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SKJELSVIK nytt postnr 3906.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3923 / 3942 / 3906)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Anders Skjelsvik 1.1.1916.
Stasj.eksp. Bergljot Bommen kst. 15.12.1919 (f. 1895).
T. Rogne 1.4.1922.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 10.1.1928.
Mildred Holte midlertidig kst. fra 1.8.1964.
Ella Elisabeth Øveraas kst. 14.6.1965 (f. 1926).
Poststyrer (vikar) Mette Vera Kristiansen midlertidig fra 1.11.1984, fast 1.11.1986 (f. 1954).

Årlig poståpnerlønn var i 1916 kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det innrømmet et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------

SKJELSVIK (Ref#: 11115 , Kilde: KulturNav)

SKJELSVIK (Station) brevhus, i Eidanger herred, Bratsberg amt, under Porsgrund postkontor, ble underholdt fra den 1.1.1901.

Brevhuset SKJELSVIK ble lagt ned i 1906 v/Sirk. 55, 29.11.1906.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 293.

Brevhusstyrer:
Olavius Olsen 1.1.1901.
Eksp. Anders S. Skjelsvik 1.3.1902.

---------