NK 471 – SKEID

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-57

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKEID (Ref#: 11033 , Kilde: KulturNav)

SKEID poståpneri, i Bodin komm., Nordland fylke, under Bodø postkontor, ble opprettet den 1.2.1962. Posten ble pakket til Bodø postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.7.1984 endret til JENSVOLL. Sirk. 23, 25.6.1984.

Fra 1.3.1996 fikk gate- og veiadresser på JENSVOLL ny postadresse: 8013 BODØ. Samtidig fikk postkontoret JENSVOLL nytt postnr 8017 BODØ.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser på JENSVOLL beholde postnr 8013 BODØ. Samtidig fikk postboksadressatene under JENSVOLL tildelt postnr 8089 BODØ.

(8012)
Poståpnere/styrere:
Antakelig først styrt av reservepersonale fra Bodø postkontor fra 1.2.1962.
Landpostbud Harald Johan Iversen midlertidig kst. fra 1.2.1964 (f. 1907).
Paula Kristofa Marie Pedersen kst. 1.4.1964 (f. 1932).
Posteksp. Karin Helena Dahlskjær 1.5.1987 (f. 1944).
Poststyrer (i vikariat) Lise Svaleng fra 1.7.1999.

---------