NK 471 – SAUDA

Vinnende bud: kr 30

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-209

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SAUDA (Ref#: 10675 , Kilde: KulturNav)

SAUDA poståpneri, Sauda komm., Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 1.4.1923 i stedet for det tidligere Sauda feltpost-kontor. Sirk. 63, 13.12.1922.

Ble fra 1.8.1929 gitt status av underpostkontor I, under Stavanger postkontor. Sirk. 29, 19.7.1929.

Fra 1.10.1947 ble underpostkontoret gitt status av selvstendig postontor A. Sirk. 14, 13.5.1947.

Postkontoret fikk fra 1.9.1986 status av postkontor B, under Stavanger postområde. Sirk. 24, 8.8.1986.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne og få tykke tverrstreker ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

(4200)
Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
Posteksp. Sigurd Kristiansen 1.4.1923 (f. 1884).
Posteksp. Janne Julius Holden 1.4.1936 (f. 1893).
Postfullm. II Johannes Kristian Nedkvitne 1.10.1947 (f. 1896).
Postkass. I Tor Hovland 1.4.1964 (f. 1917).
Postmester Simon Tolner 1.1.1968 (f. 1925).
Førstepostfullm. Norunn Mo Andreassen 1.2.1987 (f. 1959).
Førstepostfullm. Solveig Håheimsnes vikar fra 1.2.1989 (f. 1947).
Postmester (vikar) Solveig Håheimsnes fra 16.8.1993 (f. 1947).
Poststyrer Norunn Mo Andreassen 1.11.1998 (f. 1959).

---------

SAUDA (Ref#: 10676 , Kilde: KulturNav)

SAUDA - se SAUDE I RYFYLKE

---------

SAUDE I RYFYLKE (Ref#: 10679 , Kilde: KulturNav)

SAUDE I RYFYLKE poståpneri, i Saude annex til Sands prestegjeld, Ryfylke fogderi, i Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.7.1866, med virksomhet fra 1.9.1866. Samtidig ble det igangsatt en ukentlig bipostrute mellom Saude og Sands poståpnerier (opprettet 1.8.1855). Sirk. 16, 28.8.1866.

Poståpneriet SAUDE I RYFYLKE ble lagt ned fra 15.1.1918 samtidig med at det ble opprettet et FELTPOSTKONTOR NR 25 i Saude i Ryfylke. Sirk. 61, 21.12.1917.

Feltpostkontorets navn ble 1.4.1920 endret til SAUDA. Sirk. 13, 20.3.1920.

Feltpostkontoret SAUDA ble lagt ned fra 1.4.1923 samtidig med opprettelse av midleridig poståpneri.

Datostempel av 2-rings type (uten tverrbjelker med hull ?) ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1882.

Poståpnere/feltpoststyrere:
Kirkesanger Sven Tengesdal 1.9.1866.
Lærer og kirkesanger Hans Eriksen Tvedten 1.10.1884 (f. 1845).
Ragnhild Tvedten (Arnestad) 21.1.1889.
Posteksp. Sigurd Kristiansen feltpostmester fra 15.1.1918 (f. 1884).

De først kjente årlige poståpner-/styrerlønninger var i 1866 12 Spd., i 1876 20 Spd., i 1888 kr 120,-, i 1892 kr 200,-, i 1894 kr 300,-, i 1908 kr 350,-, i 1914 kr 400,-, og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Den første årlige feltpostmesterlønn var kr 3.500,-.

---------