NK 471 – SANDNES

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-200

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDNES (Ref#: 10561 , Kilde: KulturNav)

SANDNES - se SANDÆS I HØILAND

---------

SANDNÆS I HØILAND (Ref#: 10579 , Kilde: KulturNav)

SANDNÆS I HØILAND poståpneri, i Høiland prestegjeld, Jæderen og Dalane fogderier, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 1.7.1849. Sirk. 16, 18.6.1849.

Fra poststedsfortegnelsen 1855 er navnet skrevet bare SANDNÆS.

Fra ca 1890 endret til SANDNES.

Poståpneriet ble ved Kgl.res. 14.6.1890 gitt status av postkontor fra 1.7.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i SANDNES tildelt postnr 4306--4309, 4312--4319, 4321--4323 og 4325--4329 SANDNES og 4310 og 4311 HOMMERSÅK. Samtidig fikk postboksadressatene under SANDNES postkontor tildelt postnr 4301--4305 SANDNES, ved GANDDAL postkontor postnr 4392 SANDNES, ved HANA postkontor postnr 4394 SANDNES, ved HOMMERSÅK postkontor postnr 4395 HOMMERSÅK, og ved LURA postkontor postnr 4391 SANDNES.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 254 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poststedet lå antakelig først i skolehuset i Krossen i Langgaten. Fra 1890 til 1896 i Langgaten 54 (i Sandnes Sparebanks gård), og fra 1896 i Langgaten 66 (Kjol Søylands gård). Fra 1902 til 1918 i Langgt. 68 (frk. Raugstads gård). Senere lå postkontoret i 1954 i Olav Kyrresgate 4, og nytt posthus ble tatt i bruk 11.10.1965.

(4300)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Kirkesanger Andreas (Anders?) Tvedt 1.7.1849.
Gårdbr. og komm.sersjant Tjol Larsen Søiland 1.1.1869 (f. 1835).
Posteksp.I Severin Hovland 1.10.1901 (f. 1862).
Posteksp.II Martin Bjelland kst. 15.4.1918 (f. 1880).
Postfullm.II Thor Stavnem 1.6.1919 (f. 1871, død 7.3.1937).
Posteksp. Didrik Vea midlertidig under ledighet fra 8.3.1937 (f. 1881).
Postfullm. Henrik Bernhard Strand 1.6.1937 (f. 1877). Tiltrådt 1.8.1937 under midlertidig bestyrelse av posteksp. Didrik Vea. Likeledes under ledighet fra 27.7.1942.
Postfullm.I Johan Hartvig Gustavsen kst. 1.7.1943 (f. 1883). Tiltrådt 1.4.1944 med posteksp. Didrik Vea som midlertidig styrer.
Postfullm.II Johan Bernhard Thorsen 1.5.1946 (f. 1885), tiltrådt 1.7.1946 med postfullm. Didrik Vea som midlertidig styrer.
Avd.sjef Kasper Emil Thorsen 1.2.1951 (f. 1892).
Postmester Jacob Høst Kleven 1.9.1959 (f. 1898).
Postmester Einar Skodvin 1.9.1966, (f. 1921).
Avd.leder Gudmund Buøen 1.8.1987 (f. 1940).
Postsjef Bjørn Solbjørg 1.9.1996.
Postmester Gudmund Buøen 1.6.1998 (f. 1940).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1858 1866 1870 1876 1881 1887 1890
Spd. 8 30 44 60 100
Kr 600 800 1200

---------

SANDNES (Ref#: 10562 , Kilde: KulturNav)

SANDNES - se SANDNÆS I HØILAND

---------

SANDNES (Ref#: 10563 , Kilde: KulturNav)

SANDNES brevhus - se SANDNES I VARANGER

---------

SANDNES I SØR-VARANGER (Ref#: 10566 , Kilde: KulturNav)

SANDNES I SØR-VARANGER poståpneri, i Sør-Varanger herred, Finnmark fylke, under Kirkenes postkontor, ble underholdt fra 1.1.1940 i stedet for det tidligere brevhus med samme navn. Posten til/fra stedet ble sendt med bil over Kirkenes. Sirk. 44, 28.12.1939.

Poståpneriet var grunnet krigstilstanden evakuert fra ultimo 1944, men ble gjenopprettet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Navnet ble fra 1.4.1948 endret til SANDNESKRYSSET. Sirk. 8, 18.3.1948.

Poståpneriet 9913 SANDNESKRYSSET ble lagt ned fra 16.6.1969. Ny postadresse: 9910 BJØRNEVATN. Sirk. 17. 29.5.1969.
Nedleggelsen av 9913 SANDNESKRYSSET er utsatt inntil videre. Sirk 20, 24.6.1969.
9913 SANDNESKRYSSET poståpneri ble lagt ned fra 1.10.1969. Ny postadresse. 9910 BJØRNEVATN. Sirk. 31, 3.10.1969.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

(9913)
Poståpnere:
Telefonstyrer Karstein Nordli 1.1.1940 (f. 1915). Vikarierte under sykdom i 9 mndr ved Bjørnevatn poståpneri fra 20.7.1941, med Magna Nordli som midlertidig styrer.
Telefonstyrer Hjalmar Skårvik midlertidig fra 1.4.1942, fast 1.6.1943 (f. 1916).
Vikarer fra 26.4.1954 til 1.4.1955.
Ellen Magga Noste Kst. 1.4.1955, fast 1.6.1957 (f. 1909).

Årlig poståpnerlønn var i 1941 kr 450,-, fra 1943 kr 720,- og fra 1946 kr 1.080,-.

---------

SANDNES I VARANGER (Ref#: 10568 , Kilde: KulturNav)

SANDNES I VARANGER brevhus, i Sør-Varanger herred, Finnmark fylke, under Kirkenes postkontor, ble opprettet den 1.9.1926.

Navnet ble senere endret til bare SANDNES.

Endret til SANDNES I SØR-VARANGER fra 12.12.1933 v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset SANDNES I SØR-VARANGER ble lagt ned fra 1.1.1940 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 625 og fikk "Kronet posthorn"- stempel i januar 1935.

Brevhusstyrer:
Handelsm. Karl Foslund 1.9.1926.

---------

SANDNES (Ref#: 10564 , Kilde: KulturNav)

SANDNES brevhus (Varanger) - se SANDNES I VARANGER

---------