NK 471 – RUSSENES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #174-192

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RUSSENES (Ref#: 10185 , Kilde: KulturNav)

RUSSENES - se OLDERFJORD brevhus

---------

OLDERFJORD (Ref#: 9331 , Kilde: KulturNav)

OLDERFJORD brevhus, i Kistrand herred, Finmarken amt, under Hammerfest postkontor, ble opprettet den 1.10.1896.

Brevhuset OLDERFJORD ble lagt ned fra 1.7.1902 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Russenes.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 303.

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. A. Henriksen Russenes 1.10.1896.


RUSSENES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Olderfjord, i Kistrand herred, Finmarken amt, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.7.1902 i stedet for det tidligere brevhuset Olderfjord. Sirk. 26, 26.6.1902.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944, og igjen i virksomhet fra 23.11.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9713)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. P. A. Larsen 1.7.1902.
Handelsm. B. Tomassen 22.12.1914 (f. 1879, død 1.8.1944).
Ds.eksp. A. Henriksen midlertidig fra 23.11.1945.
Ds.eksp. Bjarne Thomassen tilsatt fra 1.4.1947 (f.1919).
Sidsel Thomassen vikar fra 1.6.1990 (f. 1950).
Poststyrer Solveig Rennemo 1.9.1990 (f.1953).
Sidsel Thomassen 1.4.1991 (f.1950).
Poststyrer (vikar) Aud Grete Bergstad fra 1.1.1994.
Poststyrer (vikar) Lars Birger Persen fra 1.1.1994.
Poststyrer Ingrid Sivertsen 1.6.1996.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1906, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1910 kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------