NK 471 – POLMAK

Bud nå: kr 15

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 23. mai 2024 20:42
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 17 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #193-104

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

POLMAK (Ref#: 9604 , Kilde: KulturNav)

POLMAK poståpneri, i Næsseby herred, Tanen fogderi, under Vadsø posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 1.9.1858, med bipostrute 1 gang i måneden mellom Tanen og Karasjok poståpnerier om Polmak. Poståpneriet var ifølge en eldre poståpnerprotokoll i drift allerede i 1857.

Grunnet krigshandlingene var poståpneriet evakuert fra ultimo 1944. Virksomheten ble gjenopptatt fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Poståpneriet 9823 POLMAK ble lagt ned fra 1.6.1968. Ny postadresse: 9830 SEIDA. Sirk. 16, 21.5.1968.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel og fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne først i 1888.

(9823)
Poståpnere:
Handelsm. Carl J. Schanche 1857.
E. G. Schanche i 1881.
Frk. Marie Schanche 1.4.1900.
Frk. Berthea Nodland kst. 1.7.1903.
Lærer og kirkesanger A. Nodland 1.10.1904 (f. 1860).
Kjøpm. Ole Torberg Nodland 1.4.1937 (f. 1890).

Årlig poståpnerlønn var:

1857 1862 1869 1894 1909 1913 1914 1917
Spd. 4 6 16
Kr 150 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------