NK 471 – OSEN

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:34
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-173

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OSEN (Ref#: 9473 , Kilde: KulturNav)

OSEN poståpneri, på gården Vika, i annex til Trysil prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.1.1870, med virksomhet fra 14.2.1870 og med ukentlig bipostrute til/fra Aamot poståpneri. Sirk. 3, 18.2.1870.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Bipostruta Osen -- Rena (Aamot) ble i 1887 endret til 2 ganger ukentlig. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 langt under Rena postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Fra 1.10.1931 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 28, 24.9.1931.

Fra 1.7.1953 igjen lagt under Rena postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.3.1970 igjen under Elverum postkontor. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel av 2-rings vanlig type tilsendt først i 1882.

(2460)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Lars Pedersen Valmsnæsset 14.2.1870.
Kirkesanger D. Nilsen 15.9.1890.
Bertha Nysæter midlertidig i en tid fra 1907. Under hennes tjenestefri i 2 år fra 1.10.1916 ble stedet styrt av Ida Nilsen (f. 1877).
Ida Nilsen tilsatt 14.10.1918 (f. 1877).
Løytnant Arne O. Floden 1.3.1941 (f. 1904).
Nicoline Marthea Floden under tjenestefrihet fra 1.3.1953 og ut året, kst. 1.9.1954, fast 1.6.1955 (f. 1905).
Finn Jota kst. 1.9.1976 (f. 1954).
Posteksp. Terje Opseth 1.11.1979 (f. 1949).
Ingrunn Pauline Berget 1.10.1982 (f. 1949).
Res.postkass. Kai Arild Bakken 1.6.1988 (f. 1942).
Poststyrer Laila Johnsen Brenden 1.9.1995.

Årlig poståpnerlønn var:

1870 1872 1897 1902 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 18
Kr 180 400 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

OSEN (Ref#: 9474 , Kilde: KulturNav)

OSEN brevhus, på dampskipsanløpsstedet, i Suledal herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 15.7.1905.

Brevhuset OSEN ble lagt ned fra 8.7.1920 ved samtidig opprettelse av brevhuset Lunde i Ryfylke og ved at Suldal poståpneri ble flyttet til Osen.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 661.

Brevhusstyrer:
Hotelleier Niels Haarenæs 15.7.1905.


LUNDE I RYFYLKE brevhus, på gården Lunde, hvor Suldal poståpneri lå tidligere, i postruten Suldal -- Sand, i Suledal herred, Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, ble oppretet fra 8.7.1920 i stedet for det tidligere brevhuset Osen.

Brevhuset LUNDE I RYFYLKE ble lagt ned fra 1.1.1921 og samtidig omgjort til Suldal poståpneri.

Brevhuset overtok 4-rings kassasjonsstempel nr 661.

Brevhusstyrer:
Gårdbr. Tor Larsen Lunde 8.7.1920 (f. 1873).


SULDAL poståpneri, på Lunde, i Suledal herred, Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, i bipostruten nr 3880 Suldalsosen -- Sand, ble underholdt fra 1.1.1921 i stedet for det tidligere brevhuset Lunde i Ryfylke. Sirk. 69, 22.12.1920.

Navnet ble fra 1.10.1925 endret til LUNDARGARD. Sirk. 39, 18.9.1925.

Poståpneriet 4235 LUNDARGARD, under Stavanger postkontor, ble lagt ned fra 1.12.1970. Ny postadresse: 4240 SULDALSOSEN. Sirk. 40, 2.11.1970.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4235)
Poståpnere:
Nils Haarenæs notert fra 1.1.1921, men Tor Larsen Lunde har trolig utført tjenesten den første tiden.
Birgit Lunde 1.10.1940 (f. 1910).
Olav Lunde midlertidig fra 1.7.1958 (f. 1906).
Olaug Lunde 1.10.1962 (f. 1936).
Valbjørg Kvaløy 1.1.1967 (f. 1945).

Poståpneren ble fra opprettelsen lønnet etter regulativ.

---------