NK 471 – OS

Vinnende bud: kr 225

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-151

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OS (Ref#: 9454 , Kilde: KulturNav)

5200 OS - se OUS

---------

OUS (Ref#: 9560 , Kilde: KulturNav)

OUS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Osøren, i Ous prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Dept.-Skriv av 7.11.1845, med virksomhet fra 1.1.1846.

Navnet er fra portofortegnelsen 1848 skrevet OS.

OS poståpneri fikk fra 1.10.1960 status av postkontor A. Sirk.29, 12.10.1960.

Fra 1.1.1989 ble status endret til postkontor B, under Bergen postområde. Sirk. 4, 27.1.1989.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 230 (ca 1855/56) og fikk den 20.1.1858 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5200)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Landh. P. Jersin er notert i 1846.
Lensm. Claus Andreas Niemwejaar 1.10.1858.
Frk Harriet Walle Niemwejaar 1.8.1894 (f. 1868).
Postass. Sigvart Tjøstolfsen kst. 1.9.1928 (f. 1901).
Postass. Arthur Bertrand Bentzen 1.9.1934 (f. 1902).
Res.postass. Arne Hjermann 1.12.1936 (f. 1901). Var feltpostmester ved Feltpostkontor 5 på Ulven fra 2.11.1950 med postass. Asbjørn Nicolaysen som midlertidig styrer.
Arne Hjermann tilbake 19.3.1951, og igjen styrer av Ulven feltpostkontor fra 15.9.1951 med Asbjørn Nicolaysen som midlertidig styrer.
Res.poståpner Else Smedsvik midlertidig fra 28.9.1951.
Arne Hjermann overtatt 16.12.1951. Han var midleridig styrer av feltpoståpneriet "Landsskytterstevnet i Os" i tiden 1.5.--5.7.1952 med vikar.
Hjermann sluttet 1.1.1965.
Vikarer fra 1.1.1965.
Avd.sjef III Harald Aadland tilsatt 1.7.1966 (f. 1922).
Postfullm. Olav Totland vikar fra 16.2.1987 (f. 1944).
Postmester Per Kristian Vik 18.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1852/8 1878 1899 1905 1908 1911 1915 1917
Spd. 20
Kr 200 480 550 700 800 900 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

OS (Ref#: 9456 , Kilde: KulturNav)

OS (Søndhordl. og Hardanger) - se OUS

---------