NK 471 – NORD-STATLAND

Auksjonen er avsluttet

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #175-48

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORD-STATLAND (Ref#: 8774 , Kilde: KulturNav)

NORD-STATLAND poståpneri, i Fosnæs herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 1.10.1884. Sirk. 15, 15.9.1884.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7830 NORD-STATLAND, under Namsos postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 11.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk NORD-STATLAND nytt postnr 7777.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7830 / 7777)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Justin Jørgensen Elias Ekker 1.10.1884 (f. 1851).
Disp. Daniel Ekker 1.4.1922 (f. 1889).
Ds.eksp. Erna Ekker Tveten midlertidig fra 1.9.1959, kst. 1.4.1960 (f. 1920).
Posteksp. Elin Tveten Engan 1.5.1986 (f. 1957).

Årlig poståpnerlønn var i 1884 kr 100,-, i 1899 kr 240,-, i 1905 kr 350,-, i 1908 kr 450,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------