NK 471 – MO

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #174-190

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MO (Ref#: 7897 , Kilde: KulturNav)

MO brevhus, i Gran herred, Kristians amt, under Hønefoss postkontor, i ruten mellom Vestre Gran og Gran poståpnerier, ble opprettet den 1.1.1893.

Brevhuset ble fra 20.12.1900 lagt under Kristiania postkontor.

Brevhuset MO ble lagt ned fra 1.7.1915 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Sølvsberget.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 108.

Brevhusstyrer:
Landh. Marius A. Skirstad 1.1.1893 (f.1871).


SØLVSBERGET poståpneri, i Gran herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 1.7.1915 i stedet for det tidligere brevhuset Mo. Sirk. 29, 25.6.1915.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.10.1930 igjen under Oslo postkontor. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra 1.10.1961 igjen under Jevnaker postkontor. Sirk. 22, 28.7.1961.

Fra 1.10.1970 under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 32, 31.8.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.10.1980 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 31, 18.9.1980.

2753 SØLVSBERGET postkontor C, i Gjøvik postområde, ble lagt ned fra 1.11.1985. Ny postadresse: SØLVSBERGET, 2750 GRAN. Sirk. 41, 29.10.1985.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2753)
Poståpnere/styrere:
Landh. Marius A. Skirstad 1.7.1915 (f.1871). (På gården Skirstad.)
Overtatt av Telegrafverket fra 1.1.1933.
Stasj.holder Borghild Sørter Woxen 1.7.1956 (f.1912).

Årlig poståpnerlønn i 1915 var kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.
I 1918 var lønnen kr 600,-.

---------

MO (Ref#: 7898 , Kilde: KulturNav)

MO landpoststasjon, under 1960 LØKEN postkontor, Aurskog-Høland kommune, i Lillestrøm postområde, ble opprettet fra 1.2.1984 til erstatning for brevhuset 1982 MO I HØLAND, som ble lagt ned fra samme dato.

Navnet ble fra 1.1.1991 endret til MO, 1960 LØKEN. Sirk. 29, 8.10.1990.

Postkontoret MO, 1960 LØKEN ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen Sirk.-henvisning.

Styrere:
Høland Samvirkelag ved Oddbjørn Lillefoss fra 1.2.1984.
Aurskog-Høland Samvirkelag ved B. K. Tønneberg fra 1.11.1987.

---------