NK 471 – MEHAMN

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-152

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MEHAMN (Ref#: 7732 , Kilde: KulturNav)

MEHAMN - se MEHAVN

---------

MEHAVN (Ref#: 7733 , Kilde: KulturNav)

MEHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lebesby prestegjeld, Tanen fogderi, under Vardø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1872 i tiden mars til mai. Sirk. 9, 25.3.1872.
0
Fra 1892 med helårlig virksomhet v/Sirk. 23, 12.9.1891.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MEHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersysteemt fra 1.3.1999 fikk postkontoret MEHAMN nytt postnr 9770.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først den 15.1.1881.

(9970 / 9770)
Poståpnere/styrere:
L. Chr. Olausen i mars 1872.
Handelsm. og væreier Bernt Theodor Aas 1.4.1879 (f.1840). Under fravær i tiden 23.10.1891--mars 1892 med Oluf A. Myhre som vikar (Aas døde 1.3.1916).
Disponent O. Østvold 1.7.1916. (Poståpnerene Aas og Østvold deltok ikke i postarbeidet i den tid av året da poståpneriet var feltpostkontor fra 1911 til 1923) - se MEHAVN FELTPOSTKONTOR.
Trygve Østvig i 1925.
Peder Pedersen Hindahl 15.4.1938 (f.1909).
Håkon Andersen midlertidig fra 1.10.1943.
Rolf Pettersen 1.2.1944 (f.1912). Evakuerte ultimo 1944 til Bulken.
Odd Dahle midlertidig fra 1.7.1945, fast 1.11.1946 (f.1916).
Esla Nicoline Dahle 1.7.1950 (f.1916).
Poståpner Magnus Andreas Lille 1.9.1958 (f.1922).
Olaf Johnsen kst. 1.11.1967 (f.1932).
Poststyrer Ingunn Sandtrøen 1.10.1995.
Postmester Ingunn Sandtrøen 1.12.1998.

I 1872 ble poståpnerlønnen satt til 1 Spd pr tjenestemåned. Årlig lønn senere:

1878 1881 1900 1902 1908 1910 1917
Kr 48 80 400 600 750 1000 1500

---------