NK 471 – LEPSØY

Bud nå: kr 38

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:34
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 40 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-174

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LEPSØY (Ref#: 7055 , Kilde: KulturNav)

LEPSØY - se LEPSØ

---------

LEPSØ (Ref#: 7053 , Kilde: KulturNav)

LEPSØ poståpneri, på Vedholmen, ved dampskipsanløpsstedet Lepsø, i Os herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.8.1884. Sirk. 13, 11.8.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til LEPSØEN.

Fra 1.1.1919 endret til LEPSØY. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LEPSØY nytt postnr 5216.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble først levert i 1885.

(5228 / 5216)
Poståpnere/styrere:
Landh. Hans Johnsen Vedholmen 15.8.1884 (f. 1844).
Jonas Johnsen 1.10.1909 (f. 1897).
Lydia Johnsen 1.11.1925 (f. 1887).
Margit Alvhilde Johnsen (Østervold) midlertidig fra 9.3.1952, fast 1.8.1952 (f. 1918).
Ingar Vedholm midlertidig fra 1.3.1957, kst. 1.6.1957, fast 1.8.1958 (f. 1931).

Årlig poståpnerlønn var i 1884 kr 30,-, i 1891 kr 120,-, i 1902 kr 200,-, i 1909 kr 250,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------