NK 471 – KVIBY I ALTA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-40

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVIBY I ALTA (Ref#: 6512 , Kilde: KulturNav)

KVIBY I ALTA - se KVIBY

---------

KVIBY (Ref#: 6511 , Kilde: KulturNav)

KVIBY poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Talvik herred, Finmarkens amt, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.7.1901. Sirk. 23, 2.7.1901.

Navnet ble fra 1.10.1909 endret til KVIBY I ALTENFJORD. Sirk. 53, 30.9.1909.

Fra 1.10.1921 endret til KVIBY I ALTA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poststedet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944, og virksomheten gjenopptatt i 1945. Sirk. 31, 15.11.1945.

Poståpneriet ble fra 1.5.1962 lagt under Alta postkontor. Sirk. 13, 24.3.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.4.1975 endret til bare KVIBY. Sirk. 9, 11.3.1975.

Postkontoret 9530 KVIBY ble lagt ned fra 18.12.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KVIBY nytt postnr 9519.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9530 / 9519)
Poståpnere/styrere:
Lærer Johan Peter Bjørgan 1.7.1901 (f. 1857).
Fru Birgitte Bjørgan midlt. fra 1.9.1919, fast 1.1.1922.
Tlf.best. Kristoffer Kristoffersen 1.7.1927 (f. 1882).
Emil Kristoffersen 1.5.1953 (f. 1921).
Landpostbud Gjerdrun Kristoffersen 1.5.1986 (f. 1928).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1904, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1908 kr 200,-, fra 1912 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------