NK 471 – KVELDE

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:42
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-202

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVELDE (Ref#: 6482 , Kilde: KulturNav)

KVELDE - se HEDRUM

---------

HEDRUM (Ref#: 4235 , Kilde: KulturNav)

HEDRUM poståpneri, nær Kvelde kirke, i Hedrum prestegjeld, Laurvig fogderi, under Laurvig postktr., ble opprettet ved Kgl. res. 3.1.1870 med virksomhet fra 1.2.1870. Sirk. 3, 18.2.1870.

Navnet ble fra 1.10.1885 endret til KVELDE. Sirk. 21, 22.9.1885.

Fra 28.4.1891 ble poståpneriet flyttet til gården Vestby.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret KVELDE nytt postnr 3282.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1875 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3272 / 3282)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Amund Bjørnsen Langelid 1.2.1870.
Gårdbr. Anders Wetlesen Kvelde 15.2.1871.
Kirkesanger M. Pedersen 11.6.1887.
Lovise Pedersen kst. 7.3.1907.
Garver Thorvald Hvidsten 15.8.1907 (f. 1870).
Judith Hvidsten 1.9.1936 (f. 1901).
Elvira Sletsjø kst. 1.3.1961 (f. 1922).
Postkass. Anne Monsen vikar 1.9.1987, fast 1.1.1990 (f. 1961).

Årlig poståpnerlønn var:

1870 1890 1894 1902 1910 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 80 100 200 250 300 350 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------