NK 471 – KLINGENBERG

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1973

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1973
Frimerkeauksjon #170-185

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KLINGENBERG (Ref#: 5980 , Kilde: KulturNav)

KLINGENBERG - se SAGFJORDEN

---------

SAGFJORDEN (Ref#: 10425 , Kilde: KulturNav)

SAGFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Karlsø, i Hammerø herred, Salten fogderi, under Bodø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1885. Sirk. 15, 27.6.1885.

Navnet ble fra 1.4.1916 endret til KLINGENBERG. Sirk. 13, 27.3.1916.

Ble i 1927 flyttet til Håkonhals.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Narvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Poståpneriet 8293 KLINGENBERG ble lagt ned fra 1.7.1973. Ny postadresse: 8260 INNHAVET. Sirk. 21, 8.6.1973.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

(8293)
Poståpnere:
Handelsm. Johan Magnus Pedersen 1.7.1885 (f. 1853).
Ottar Johan Pedersen 18.9.1901.
Handelsm. Magnus Juul Pedersen 23.6.1910 (f. 1877).
Hans O. Hansen midlertidig fra 1.10.1926, kst. 15.7.1927 (f. 1876, død 9.1.1944).
Trygve Solvang midlertidig fra 9.1.1944.
Ds.eksp. Arne Øverås midlertidig fra 1.10.1946, fast 1.1.1947 (f. 1901).

Årlig poståpnerlønn var i 1885 kr 60,-, i 1897 kr 150,-, i 1905 kr 200,-, i 1912 kr 250,-, i 1913 kr 300,- og fra 1914 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------