NK 471 – GRØNØY

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #170-182

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRØNØY (Ref#: 3758 , Kilde: KulturNav)

GRØNØY - se STØT

---------

STØT (Ref#: 12218 , Kilde: KulturNav)

STØT poståpneri, i Rødø prestegjeld, Helgeland fogderi, under Nordland postkontor, ble opprettet ifølge Interimregjeringens res. av 11.1.1853 og Dept.sirkulære av 9.12.1852, og satt i virksomhet 14.2.1853. Sirk. 3, 2.2.1853.

Fra 15.7.1859 ble det bestemt at Nordlands-dampskipene skulle anløpe Meløyvær i stedet for Støt, og poståpneriet ble da flyttet til Meløyvær med navnet MÆLØ. Sirk. 12, 4.6.1859.

Nordland postkontor ble lagt ned i 1866, og poståpneriet ble fra da lagt under Namsos postkontor.

Fra poststedsfortegnelsen 1886 er navnet skrevet MELØ.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.1.1887 ble navnet endret til GRØNØ. Sirk. 27, 7.12.1886.
(Nytt Støt poståpneri ble opprettet.)

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet GRØNØEN.

Fra 15.8.1908 endret til GRØNØY. Sirk. 6, 13.2.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8176 GRØNØY postkontor C, under Bodø postkontor, ble lagt ned fra 1.9.1988. Ny postadresse: GRØNØY, 8170 ENGAVÅGEN. Sirk. 26, 5.8.1988.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 295 og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8176)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Gotaas 14.2.1853.
Martinius Olsen Has kst. 18.11.1857, fast 23.12.1857.
Organist E. Helgesen Mæløvær 15.7.1859.
Handelsm. Anders Meyer Grønø 20.4.1875.
Styrmann og ds.eksp. Christoffer Tanke Johnsen Grønø 1.2.1877 (f. 1834, død 1902).
Henrich Johnsen 8.4.1902.
Sersjant Hans O. K. Jarnes kst. 1.2.1907, fast 1.7.1907 (f. 1877).
Fredrik Kristian Meyer 25.8.1919 (f. 1872).
Fredrik Kristian Meyer jr. midlertidig fra 21.9.1942, fast 16.11.1942 (f. 1901).
Ds.eksp. Fredrik Kristian Meyer kst. 1.7.1971 (f. 1946).
Kari Laastad vikar fra 1.9.1971, kst. 1.3.1973, fast 1.12.1975 (f. 1931).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1860 20 Spd., i 1872 36 Spd., i 1885 kr 180,-, i 1896 kr 400,-, fra 1.1.1917 kr 650,- og fra 1.7.1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------