NK 471 – GRIMSTAD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-206

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRIMSTAD (Ref#: 3647 , Kilde: KulturNav)

GRIMSTAD postkontor, i Nedenes og Raabygdelaget amt, ble opprettet ved Kgl. res. 5.4.1834 og ved Bekjendtgjørelse av 30.4.1834 med virksomhet fra 1.6.1834. Sirk. 7, 5.1834.

Postkontoret ble ved Kg.res. 23.3.1852 forenet med byfogdeembetet fra 1.8.1852.

Ved Kgl.res. 6.5.1861 ble postkontoret omgjort til postekspedisjon og da fraskilt byfogdeembedet.

Fra 1.4.1863 ble postekspeditørstillingen igjen forenet med byfogdeemedet inntil 1894. Sirk. 11, 7.4.1863.

Ved Kgl.res. av 31.5.1890 ble alle postekspedisjoner fra 17.5.1890 omgjort til postkontorer A.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under GRIMSTAD postkontor postnumrene 4876 t.o.m. 4887 GRIMSTAD. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under GRIMSTAD postkontor postnr 4891 GRIMSTAD (postboksnr 1--195) og 4892 GRIMSTAD (postboksnr 196--345). Samtidig fikk tre større postmottakere egne postnr 4894, 4895 og 4896 GRIMSTAD.

(4890)
Postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Kjøbm. Clemens Ebbell kst. 1.6.1834 til sommeren 1841 (f.1796).
Apoteker Jens Aarup Reimann kst sommeren 1841 og til 23.10.1845 (f.1805).
Fredrik DÜrendahl 1846 til 1853 (f.1813).
Byfogd Jens Severin Theodor Horster 1.1.1853 -- 28.9.1860 (f.1810).
Sakfører Klevenberg kst. 25.3.1861.
Andreas Christinus Haraldsen kst. 14.8.1861, tiltrått 15.10.1861 (f.1816).
Byfogd Peter Georg Lufton Lundh 1.4.1863 til han døde 26.1.1894 (f.1818).
Stedet ble styrt på Lundhs ansvar av posteksp. Morten Henrik Magnus, som ble kst. 25.10.1892 (f.1867).
Senere er sakfører Bakke notert som kst. 2.4.1894, men tjenesten ble utført av Magnus på Bakkes ansvar.
Hans Daae Normann 5.9.1894, tiltrått 12.11.1894 (f.1841).
Posteksp.I Anton Nicolaus Kaare Corneliussen 1.10.1909 (f.1859).
Posteksp. Gjerulf Hørthe under ledighet 1.9.1919 (f.1877).
Posteksp. Carl Peter Fischer 1.11.1919 (f.1870).
Undervisningsleder Albert Persen under ledighet 3.6.1940 (f.1897).
Postm. Anton Alfred Sofus Forsgren 1.11.1940, tiltrått 1.3.1941 (f.1882) med posteksp. Roar Persen som midlt. styrer.
Postflm. Roar Persen under ledighet fra 30.1.1952 (f.1897).
Avd.sjef III Berner Hansen 1.4.1952 (f.1892).
Postm. Roar Persen 1.10.1959 (f.1897).
Avd.sjef Arvid Steinar Schive 1.5.1967 (f.1924).
Opplæringsleder Tore Haugen 1.9.1986 (f.1940).
Arild Finnsen 1.10.1990.
Postmester Trygve Galdal 9.5.1994.
Postm. Kjell H. Fosseli vikar 14.8.1995.
Postm. Kjell Hjelmer Fosseli 1.12.1997.

Postkontoret fikk i 1848 det første datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver. Fra ca 1855/6 ble også en tid nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 91.

Den først kjente årlige postmesterlønn var i 1852 på 200 spesiedaler, i 1861 var ekspeditørlønnen 300 spesiedaler, i 1863 igjen 200 spesiedaler og fra 1872 gebyrgodtgjørelse + 356 spesiedaler.

---------