NK 471 – GEILO

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:08
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-79

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GEILO (Ref#: 3376 , Kilde: KulturNav)

GEILO - se GJEILO

---------

GJEILO (Ref#: 3412 , Kilde: KulturNav)

GJEILO poståpneri, i Hol herred, Buskerud amt ,under Drammen postkontor, i bipostruten Hol -- Gjeilo, ble underholdt fra 1.10.1904. Sirk. 33, 19.9.1904.

Poståpneriet ble flyttet til jernbanestasjonen fra 1.2.1908 etter som Bergensbanen var blitt åpnet høsten 1907 på strekningen (Bergen) Voss -- Gulsvik.

Poststedsnavnet ble i 1909 søkt endret til Motedal. Dette ble avslått, og ble i stedet fra 1.10.1921 skrevet GEILO. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.9.1947 gitt status av postkontor A. Sirk. 14, 13.5.1947.

Fra 1.1.1989 endret til postkontor B. Sirk. 4, 27.1.1989.

Postboksadressatene under 3580 GEILO har fått tildelt postnr 3581.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3580)
Poståpnere/postmestere/postsjef/postmester:
Gårdbr. Ole T. Jeilo 1.10.1904.
Stasj.eksp. Harald Jensen 1.2.1908.
Paul Engebretsen Tufte 1.10.1914 (f. 1881). Under sykd. fra 1.7.1944 m. Edvard Tufte som stedfortreder.
Poståpner Alf Thomassen (Alteidet) midlt. u. sykdom fra 30.11.1945.
Paul Engebretsen Tufte tilbake 1.5.1946.
Res.posteksp. Randi Langerud midlt. 1.11.1946.
Posteksp. Gunnar Næss Thomassen midlt. 1.5.1947 (f. 1924).
Posteksp. Gunnar Stokkenes 1.9.1947 (f. 1901).
Avd.sjef Finn Woxmyhr 1.2.1972 (f. 1923).
F.pflm. Gunnar Ola Ørjansen 1.10.1990 (f. 1938).

Poståpneren var antakelig ulønnet av Pv. til 1905 da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1908 kr 200,-, fra 1909 kr 400,-, fra 1912 kr 600,-, fra 1914 kr 700,- og fra 1917 kr 1.200,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------