NK 471 – FØRESVIK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-118

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FØRESVIK (Ref#: 3260 , Kilde: KulturNav)

FØRESVIK - se FØRRESVIG

---------

FØRRESVIG (Ref#: 3264 , Kilde: KulturNav)

FØRRESVIG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Bulken annex til Tysvær prestegjeld, under Stavanger postktr., ble opprettet ved Kgl. res. 27.5.1871 med virksomhet fra 1.2.1871. Sirk. 14, 27.6.1871.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet FØRRESVIK.

Ca 1896 ble navnet endret til FØRESVIK.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Kopervik postktr. Sirk. 23, 22.8.1959.

Fra 1.5.1971 lagt under Haugesund postområde. Sirk 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

4290 FØRESVIK postkontor endrer navn fra 1.11.1991 til 4290 BOKN. Sirk. 31, 5.10.1991.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BOKN nytt postnr 5561.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel først i 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4290 / 5561)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og skipsreder Mons Larsen 1.7.1871.
Magnus Larsen Førresvik 12.5.1887.
Elise Larsen 17.10.1888.
Oliver Hansen 15.2.1910.
Enkefru Teoline Hansen 2.7.1914 (f.1876).
O. Hegland midlt. 3.1.1941.
Tlf. styrer Jacob Larsen 1.10.1941 (f.1906).
Oscar Harald Larsen vikar 1.12.1976, kst. 1.4.1977, fast 1.1.1978 (f.1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1871 1876 1898 1912 1913 1914 1917
Spd. 25 36
Kr 200 300 350 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------