NK 471 – DÅFJORD

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1976 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1976 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #170-151

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DÅFJORD (Ref#: 1932 , Kilde: KulturNav)

DÅFJORD poståpneri - se DAAFJORD poståpneri

---------

DAAFJORD (Ref#: 1622 , Kilde: KulturNav)

DAAFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Helgøy herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble underholdt fra 1.4.1916 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 13, 27.3.1916.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet DÅFJORD.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 9135 DÅFJORD ble lagt ned fra 1.3.1976. Ny postadresse: 9130 HANSNES. Sirk. 3, 29.1.1976.

(9135)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ludvig Andreas Olsen 1.4.1916.
Ds.eksp. og handelsm. Halvdan A. M. Olsen 1.4.1928 (f. 1902).

Årlig poståpnerlønn i 1916 var kr 50,-.
1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

DAAFJORD (Ref#: 1623 , Kilde: KulturNav)

DAAFJORD brevhus, på anløpsstedet, i Helgøy herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble opprettet fra 1.9.1912.

Brevhuset ble lagt ned fra 1.4.1916 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 675.

Brevhusstyrer:
Ludvig Andreas Olsen 1.9.1912.

---------