NK 471 – BUGØYNES

Vinnende bud: kr 39

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BUGØYNES (Ref#: 1354 , Kilde: KulturNav)

BUGØYNES - se BUGØNÆS

---------

BUGØNÆS (Ref#: 1352 , Kilde: KulturNav)

BUGØNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Sydvaranger prestegjeld, Varanger fogderi, under Vadsø postktr., ble først bestemt underholdt fra 1.7.1881, men ble senere endret til 1.1.1882. Sirk. 10, 30.4., Sirk. 14, 21.7., og Sirk. 22, 9.12.1881.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet BUGØNES, og fra 1.10.1921 endret til BUGØYNES. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1936 lagt under Kirkenes postktr. Sirk. 10, 18.3.1936.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble først tilsendt i 1885.

(9935)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Josias Andreas Holmgren 1.1.1882.
Handelsm. Arnt Pleym 13.4.1893. (Død 17.3.1913.)
Frk. Aagot Pleym midlt. 17.3.1913, fast 1.9.1913.
Ragna Pleym midlt. 1.5.1918.
Tlf.styrer Henry Thorvald Berg 1.11.1941 (f. 1909).
Kirsten Berg 1.3.1981 (f. 1943).

---------