NK 471 – BRANDBU

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-211

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRANDBU (Ref#: 1115 , Kilde: KulturNav)

BRANDBU - se BRANDBO

---------

BRANDBO (Ref#: 1114 , Kilde: KulturNav)

BRANDBO poståpneri, på gården Dæhlen, i Brandbo annex til Gran prestegjeld, Hadeland og Land fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.6.1868, med virksomhet fra 1.7.1868. Sirk. 19, 10.7.1868.Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss postekspisjon. Sirk. 14, 25.6.1886.Navnet ble i portotabellen 1890 endret til BRANDBU.Poståpneriet ble i 1896 flyttet til gården Hallingdal.Fra 20.12.1900 igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet postforsendelsen med den nye jernbanen Grefsen -- Røikenviken. Sirk. 47, 8.12.1900.Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.Fra 1.10.1930 igjen lagt under Oslo postkontor. Sirk. 19, 15.5.1930.Fra 1.10.1961 igjen lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 22, 28.7.1961.Fra 1.10.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 32, 31.8.1970.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.1.1974 status av postkontor B. Sirk. 51, 28.12.1973.Postkontoret ble fra 1.10.1980 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 31, 18.9.1980.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2760 BRANDBU tildelt postnr 2712.Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert ved opprettelsen.(2760)

Poståpnere/styrere/mestere:

Garver Hans Waldbye 1.7.1868.

Landh. Chr. Gundersen 1.10.1874.

Landh. Mathias Johansen 9.1.1875.

Maria Berven midlertidig fra 25.3.1892.

Lensmannsbetj. Morten Munthe 1.1.1893 (f. 1856).

Jenny Munthe kst. 3.9.1901.

Postledsaker Olaf Johansen Revhaug 1.4.1926 (f. 1877).

Finn Revhaug 1.12.1945 (f. 1911).

Vikarer fra 1.10.1978.

Konsulent Ole Kristiansen Fevolden 1.3.1979 (f. 1942).

Postmester Lars Jakob Fredsvik 1.5.1986 (f. 1949).

Postmester Ingrid Reidun Wergeland 1.1.1995.De første årlige poståpnerlønninger:1868 1870 1873 1876 1885 1890 1896 1909 1917

Spd 30 40 48 80

Kr 400 520 1000 1100 1300Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------