NK 471 – ÅLESUND

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-203

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅLESUND (Ref#: 14969 , Kilde: KulturNav)

ÅLESUND - se BORGENSUND

---------

BORGENSUND (Ref#: 1051 , Kilde: KulturNav)

BORGENSUND

Ifølge posthistorien ble det fra 1759 ett poststed for Ålesund og omegn. Trolig lå poststedet hos lensmannen på Store-Nørve eller hos presten i Borgund. Samtidig ble det opprettet en ukentlig postrute fra Trondheim til Romsdalen og Sunnmøre.Poststedet ble 1786 flyttet til Taskebergets handelssted i Sørneset, og fra da benevnt "postekspedisjon" i forbindelse med opprettelsen av bipostruten mellom Ørskoug og Borgensund samt en regulær postrute mellom Bergen og Molde.Hovedpostruten til Romsdalen gikk inntil 1822 fra Christiania og Østlandet via Gudbrandsdalen og Trondhjem. Fra da ble posten sendt via Lesje (Lesja) til Veblungsnes og derfra videre til Molde og Kristiansund.

BORGENSUND ble opprettet som postkontor ved Plakat, Kgl.res 9.3.1804 med med virksomhet fra 1.4.1804. Sirk. 17, 3.1804.I 1812 lå postkontoret på Steinvaagneset og ved Kgl.res. 7.2.1826 flyttet postkontoret til Aalesund og fikk samtidig navnet AALESUND. Sirk. 10, 2.1826.Postkontoret flyttet senere til Brunholmen. Stedet fikk privat bypostordning fra 10.12.1880, og offentlig lokalpost ble opprettet fra 1.7.1891.Etter bybrannen i 1904 ble postkontoret for en tid flyttet til Nørve, og deretter innredet i dampskipsekspedisjonslokalene på Skansekaia. Flyttet samme år til en brakke i Nygaten. I 1907 til Korsegt. 9 og i eget bygg i Korsegt. 4 fra1929.Postkontoret fikk egen pakkepostavdeling fra 24.11.1919. Sirk. 68, 16.12.1919.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i ÅLESUND postnumrene 6002--6020. Fra samme tid fikk postboksadressatene under Hatlane postnr 6024 ÅLESUND, Larsgården postnr 6021 ÅLESUND, Postterminalen postnr 6029 ÅLESUND, Skarbøvik postnr 6028 ÅLESUND, Spjelkavik postnr 6022 ÅLESUND, Vegsund postnr 6023 ÅLESUND, og Ålesund postkontor uendret postnr 6001 ÅLESUND.Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poststedet (1855) kassasjonsstempel nr 2, og fikk i 1848 tildelt datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver.(6000)

Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:

De første som ordnet med posten, var antakelig lensmenn eller prester.

Kjøpm. Niels Jacobsen Wind var den første posteksp. fra 1.1.1786 (f. 1744).

Handelsm. Niels Nielsen Wind kst. 1799 (f. 1777).

Peter Nicolai Randulff posteksp. fra 1803, tilsatt postmester 1.4.1804 (f. 1766).

Tollbetj. og kjøpm. Peder Olsen Tonning 1.9.1812 (f. 1772).

Losolderm. og havnefogd Jens Lemvig Bull 17.10.1839 (f. 1796).

Posteksp. Hansson midlertidig kst. fra 28.11.1856.

Prokurator Ole Siewers Arveschoug 7.5.1857, tiltrådt 7.9.1857 (f. 1802). (I Toldbodgt.)

Caroline Andrea Landmark midlertidig kst. fra 1.7.1875 (f. 1839).

Posteksp. Hans Severin Øyen 24.8.1875 (f. 1831).

Fhv. statsråd Edvard Apolloniussen Liljedahl 1.7.1891 (f. 1845). (I Aanningshuset på "Sankton".)

Postmester Peter Mathias Tønder 19.4.1901 (f. 1852). Under tjenestefri i pereioden 23.10.1914--1.10.1915 under midlertidig bestyrelse av postfullm. Johan M. Sotberg, som ble kst. fra 1.10.1915. (f. 1875).

Postmester Ole Ellefsen 12.11.1915 (f. 1861).

Postfullm. Alfred Rødland 1.12.1931, tiltrådt 20.4.1932 (f. 1877), under midlertidig bestyrelse av postfullm. Johan M. Sotberg (f. 1875).

Postfullm.I Halvard Strømme midlertidig fra 20.8.1947, fast 1.11.1947 (f. 1890).

Postmester Martin Birger Moe 1.9.1957 (f. 1900).

Postmester Petter Ingvar Hustad 1.3.1969 (f. 1920).

Postsjef Helge Kragset 1.11.1986 (f. 1930).

Postsjef Helge Kragset fast 1.11.1987--1.2.1993.

Postsjef Einride Horstad 1.4.1993.

Postsjef Kjellaug Kristiansen Jota 1.12.1994.

Postsjef Magne Furesund 1.10.1995.

Postmester Tove Kristin Måløy 15.10.1997.

Postmester Tor Ulvestad 15.3.2001 v/Ålesund posthandel.Den første kjente årlige lønn var i 1876 30 Rdl, fra 1804 80 Rdl. I 1840 fikk postmesteren et tillegg med 28 Spd, deretter var lønnen1856 1866 1875 1876 1883

Spd 650 620 1250 1350

Kr 6300

---------