NK 470 – ÅRDALSTANGEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-110

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅRDALSTANGEN (Ref#: 15049 , Kilde: KulturNav)

ÅRDALSTANGEN - se AARDAL I SOGN

---------

AARDAL I SOGN (Ref#: 95 , Kilde: KulturNav)

AARDAL I SOGN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Aardalstangen, i Aardals prestegjeld, Sogndal fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 21.7.1867, med virksomhet fra 1.3.1867. Sirk. 2, 12.3.1867.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅRDAL I SOGN.

Navnet ble fra 1.4.1919 endret til ÅRDALSTANGEN. Sirk. 16, 21.3.1919.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Poståpneriet fikk fra 1.4.1942 status av underpostkontor I. Sirk. 9, 4.3.1942.

Igjen gitt status av poståpneri fra 1.10.1945. Sirk. 25, 20.9.1945.

Fra 1.5.1970 lagt under Sogndal postområde. Sirk. 10, 9.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B, Sirk. 12, 24.4.1974.

Fra 1.5.1979 fikk postkontoret status av postkontor C Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.7.1985 igjen gitt status av postkontor B. Sirk. 22, 28.5.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ÅRDALSTANGEN nytt postnr 6885. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 6885 ÅRDALSTANGEN tildelt postnr 6881.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1873, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5875 / 6885)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. Roar Henriksen Spangelo 1.3.1867.
Lensm. Erik Seim 1.4.1897 (f. 1862).
Sofie Seim Christensen kst. 1.12.1921 (f. 1903). Var medhjelper i tiden 10.11.1941--7.5.1943.
Res.posteksp. Anders Martin Lysne midlertidig fra 10.11.1941, kst. med plikt fra 15.3.1942 (f. 1901).
Helga Asperheim (Lysne) midlertidig fra 1.10.1945 (f. 1919).
Res.posteksp. Anders Martin Lysne under sykdom i 1947 og i 1949 (f. 1901).
Kjellaug Ylvingsaker (Fossøy) midlertidig fra 1.5.1948.
Kari Lægreid (Nordeide) 1.1.1951, fast 1.4.1961 (f. 1932).
Postmester Oddrun Susanna Lomheim Solem 1.3.1997.
Postmester: Førstepostkass. Jorun Marthe Lund 1.7.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1867 1872 1876 1885 1898 1905 1912 1914 1917
Spd. 12 20 30
Kr 180 240 300 400 450 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------