NK 469 – VERRABOTN

Utrop: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 15 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #191-16

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VERRABOTN (Ref#: 14037 , Kilde: KulturNav)

VERRABOTN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Fines, i Verrans herred, Nordre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.10.1906. Sirk. 43, 26.9.1906.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Steinkjer postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7727 VERRABOTN ble lagt ned fra 1.11.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk VERRABOTN nytt postnr 7797.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7727 / 7797)
Poståpnere/styrere:
Aslaug Finess (Nervik) 1.10.1906.
Peter Fines 23.8.1912 (f. 1882).
Borghild Fines 1.8.1952 (f. 1930).
Paul Fines 1.11.1968 (f. 1923).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 150,- og fra 1912 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------