NK 469 – VERMUNDSJØEN

Vinnende bud: kr 30

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #187-206

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VERMUNDSJØEN (Ref#: 14033 , Kilde: KulturNav)

VERMUNDSJØEN - se AASNÆS-FINSKOV

---------

AASNÆS-FINSKOV (Ref#: 142 , Kilde: KulturNav)

AASNÆS-FINSKOV poståpneri, i Aasnæs Finskov prestegjeld, Finskov i Soløers fogderi, under Kongsvinger posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 19.9.1870, med virksomhet fra 1.1.1871 og i forbindelse med opprettelse av postgang mellom Aasnæs poståpneri og Sverige. Sirk. 28, 13.12.1870.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet AASNES-FINSKOG.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅSNES-FINSKOG.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til ÅSNES-FINNSKOG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1952 endret til VERMUNDSJØEN. Sirk. 30, 18.12.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2284 VERMUNDSJØEN postkontor C, i Kongsvinger postområde, ble lagt ned fra 1.7.1990. Ny postadresse: VERMUNDSJØEN, 2283 SKALBUKILEN. Sirk. 15, 22.5.1990.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1871.

(2284)
Poståpnere/styrere:
Landh. Nils Alstergren 1.1.1871. (På gården Gretviken.)
Olivia Alstergren 23.11.1886 (f. 1832).
Marthine Alstergren 1.7.1918, fast 14.10.1918 (f. 1876).
Gårdbr. Botolf Høklingen 1.2.1920 (f. 1881).
Birger Thorbjørn Høklingen 1.1.1948 (f. 1919), med Birgit Olea Høklingen (f. 1924) midlertidig i 3 mndr fra 1.11.1959.
Birgit Olea Høklingen kst. 1.5.1962 (f. 1924).
Aud Ovidie Kjellgren kst. 1.4.1967 (f. 1943).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1871 1875 1882 1886 1898 1909 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 24
Kr 160 200 250 350 400 500 550 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------