NK 469 – VANGSNES

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:32
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-170

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VANGSNES (Ref#: 13798 , Kilde: KulturNav)

VANGSNES - se VANGSNÆS

---------

VANGSNÆS (Ref#: 13799 , Kilde: KulturNav)

VANGSNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Balestrand prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.2.1877. Sirk. 4, 6.2.1877.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet VANGSNES.

Fra 1.7.1909 ble poståpneriet lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra1.5.1970 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 10, 9.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5895 VANGSNES ble lagt ned fra 13.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk VANGSNES nytt postnr 6894.

Datostempel ble antakelig levert i 1878 av 1-rings type med stenskrift bokstaver (?).

(5865 / 6894)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Olaus Olesen Dahle 15.2.1877.
Lars Lassesen Vangsnes 25.6.1886.
Ingvald Larsen Vangsnes kst. 29.9.1908.
Ds.eksp. Ole I. Øksdal 15.10.1911 (f. 1864).
elefonbest. fru Marie O. Larsen 1.6.1934 (f. 1882).
Ole Larsen midlertidig fra 1.4.1949.
Edvard O. Vangsnes 1.12.1949 (f. 1905).
Kirsten Maria Skeide kst. 1.5.1973 (f. 1939).

Årlig poståpnerlønn for 1877 var kr 48,-. Fra 1895 ble lønnen satt til kr 150,-, fra 1907 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------