NK 469 – TRONDHEIM

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:26
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-141

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TRONDHEIM (Ref#: 13204 , Kilde: KulturNav)

TRONDHEIM - se også TRONDHJEM

---------

TRONDHJEM (Ref#: 13231 , Kilde: KulturNav)

TRONDHJEM postkontor er kjent fra den først kjente portoforordning som Kong Fredrik III sendte ut den 9.8.1650. Det antas imidlertid at postkontoret har vært i drift fra 1647.

I 1652 ble det ordnet med en fast ukentlig postrute mellom Trondhjem og Christiania gjennom Gudbrandsdalen.

Postkontorets tidligste beliggenhet er ukjent, men følge historien ble postkontoret i 1863 flyttet til Børsbygningen.

Fra portotabellen 1849 er navnet skrevet THRONDHJEM. Fra 1893 ble navnet igjen endret til TRONDHJEM.

Postkontoret ble i 1911 flyttet til nye lokaler.

Navnet ble fra 1.1.1930 endret til NIDAROS. Sirk. 41, 2.10.1929.

Fra 6.3.1931 på ny endret til TRONDHEIM. Sirk. 8, 14.3.1931.

(7000 Trondheim)
Postmestere/postsjefer:
Daniel Tagesen kan ha vært den første postmester fra 1647.
Kjøpm. og rådmann Lorentz Frandssøn fra 1647 til han døde i 1671.
Kjøpm., tollbetj. og rådmann Caspar Wildhagen 1671 til 1685 (f. 1627, død 28.5.1685).
Kjøpm. Lorentz Caspersen Wildhagen 1685 til 1687/88 (døde muligens i 1687).
Kjøp. Herman Treschow 1687/88 til 1720 (f. 1665).
Byfogd Jens Hanibalsen Hammer 1720 til 1738 (født 1674, død 3.8.1738), med Buchard som kst. i 1724.
Peder Jensen (Jørgensen) Møenboe fra 1738 til 1748.
Prokurator Jens Schanche kst. 1748 til 1749 (f. 1717).
Mandrup Funch Alstrup fra mars 1749 til 1777 (f. 1718).
Kanselliråd Hans Jacob Barchmann Alstrup fra 1.1.1778 til 1787 (f. 1752).
Rådmann Hans Christian Klingenberg kst. i 1787, til 1790 (f. 1734).
Tidl. kst. fogd i Finnmarken, Johan Henrik Lorentsen fra 1790 til 1798 (f. 1752, død 4.5.1798).
Ekspressfører Niels Griis Alstrup 2.11.1798 til 1829 (f. 1753).
Visekonsul Gabriel Jochumsen Lund 29.11.1830 (f. 1773, død 2.11.1832).
Postmester Peter Bentzen 22.5.1833 (f. 1793, død 18.2.1847).
Postmester Carl Ferdinand Treu Budde 18.6.1847 (f. 1804).
Cand.jur. Christian Fredrik Ræder Scheel kst.. 15.8.1859 (f. 1826).
Pakkeposteksp. Johannes Musæus Nissen 27.8.1860, tiltrådt 1.11.1860 (f. 1820).
Postfullm. Otto Christian Foss midlertidig kst. fra 28.1.1893 til 1.9.1893 (f. 1844).
Byråsjef Vilhelm Fredrik Jensen 3.6.1893, tiltrådt 1.9.1893 (f. 1854, død 7.7.1912). Jensen hadde tjestefri i 6 mndr fra 15.3.1912, med postfullm. Karl Zakariassen som midlertidig styrer.
Karl Zakariassen kst. under ledighet fra 8.7.1912 (f. 1867).
Postmester Karl Peter Bryn 9.12.1912 (f. 1856, død 4.12.1924). Han hadde tjestepermisjon i 3 mndr fra 29.11.1923, og fra 5.11.1924 med Alfred Denstad (f. 1873) som midlertidig styrer.
Alfred Denstad midlertidig kst. under ledighet fra 4.12.1924.
Postinsp. Harald Wessel Sinding Støren 1.4.1925, tiltrådt 1.8.1925 (f. 1877),
med posttflm. Alfred Denstad som midlertidig styrer. -- H. W. S. Støren ble avsatt av NS den 10.10.1942.
Postmester Lars Haave midlertidig kst. fra 1.11.1942.
Avd.sjef Jon Rian under ledighet fra 1.9.1943 (f. 1878).
Postmester Christian Krogh Holm kst. fra 1.11.1943.
Postmester Harald Wessel Sinding Støren (f. 1877) gjeninntrådt etter krigen 1945 v/Sirk. 14, 14.6.1945 (død 22.10.1946).
Avd.sjef Jon Rian under ledighet fra 22.10.1946 (f. 1878).
Kst. postinsp. Ole Johan Zakariassen 1.4.1947, tiltrådt 1.6.1947 (f. 1897), med avd.sjef Jon Rian (f. 1878) som midlertidig styrer.
Postinsp. Ole Birger Grebstad 1.10.1952 (f. 1897).
Postinsp. Olaf Georg Neergård 1.5.1967 (f. 1910).
Postsjef Ivar Hundvin 1.5.1979 (f. 1925).
Distr.direktør Carl Kirkeby 1.8.1992 (f. 1928).
Postsjef: Revisjonssjef Eivind Stende 1994.

De først kjente årlige postmesterlønninger var i 1719 100 Rbdl., i 1720 130 Rbdl., i 1734 160 Rbdl., i 1761 190 Rbdl.

I 1859 var lønnen 600 Spd. og i 1860 1.550 Spd. inkl. bolig og lokaler (250 Spd.). I 1880 var lønnen kr 5.200,- + kr 3.400,- til kontorutgifter.

---------

TRONDHEIM (Ref#: 13206 , Kilde: KulturNav)

TRONDHEIM (hovedpostkontoret) - se TRONDHJEM

---------

TRONDHEIM (Ref#: 13214 , Kilde: KulturNav)

TRONDHEIM underpostkontorer - se også under TRONDHJEM

---------