NK 469 – TOVIK

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:26
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-144

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TOVIK (Ref#: 13121 , Kilde: KulturNav)

TOVIK - se TOVIG

---------

TOVIG (Ref#: 13120 , Kilde: KulturNav)

TOVIG poståpneri, i Throndenes herred, Senjen og Troms fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.1.1885. Sirk. 20, 8.11.1884.

I 1885 ble posten i Senja og Troms sendt med Tromsø Amts Dampskibs-selskaps skip.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 sees navnet skrevet TOVIK.

Fra 1.10.1902 ble poståpneriet lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9445 TOVIK, i Harstad postområde, ble lagt ned fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9445)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. A. M. Schjelderup 1.1.1885 (f. 1846).
Karl Didrik Schjelderup 24.8.1919 (f. 1883).
Ds.eksp. Kyrre Berg Schjelderup 1.3.1950 (f. 1917).
Postkass. Unni Berg 1.7.1986 (f. 1951).

De første årlige poståpnerlønninger var i 1885 kr 46,-, i 1886 kr 64,-, i 1896 kr 200,-, i 1902 kr 320,-, i 1908 kr 450,-, fra 1913 kr 500,-, fra 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------