NK 469 – SYKKYLVEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-207

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SYKKYLVEN (Ref#: 12450 , Kilde: KulturNav)

SYKKYLVEN - se SØKELVEN

---------

SØKELVEN (Ref#: 12545 , Kilde: KulturNav)

SØKELVEN poståpneri, på gården ved anløpsstedet Aure, i Ørskoug prestegjeld, Søndmøre fogderi, under Aalesund postkontor, ble underholdt for dampskipstiden fra 1.1.1861. Sirk. 13, del II, 15.12.1860.

Poståpneriet er antakelig grunnet kort årlig virksomhet ikke nevnt i poststedsfortegnelser før i 1867.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet SØKKELVEN.

Fra 1.10.1921 endret til SYKKYLVEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B, Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6230 SYKKYLVEN tildelt postnr 6239.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1880 av 2-rings type uten tverrbjelker, men med hull.

(6230)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Gårdmann Lars Carlsen Aure 1.1.1861.
Korporal, senere gårdbr. og ds.eksp. Sivert Carolus Larsen Grebstad notert i 1877.
Fru Anna Walderhaug W. Grebstad midlertidig fra 1.6.1917, fast 1.8.1917 (f. 1881).
Posteksp. Kåre Grebstad 1.5.1947 (f. 1907).
Per Ragnar Haram 1.5.1977 (f. 1928).
Postmester Ole Gjemsø 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1861 10 Spd., i 1889 kr 80,-, i 1897 kr 250,-, i 1899 kr 300,-, i 1900 kr 400,-, i 1910 kr 600,-, i 1913 kr 650,-, i 1914 kr 700,- og fra 1917 kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------