NK 469 – STEINSHOLT

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-203

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STEINSHOLT (Ref#: 11865 , Kilde: KulturNav)

STEINSHOLT poståpneri, i Lardal herred, Jarlsberg og Larvik amt, under Larvik postkontor, i postruten Styrvold -- Kvelde, ble underholdt fra 1.4.1904. Sirk. 12, 29.3.1904.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3273 STEINSHOLT, under Tønsberg postkontor, ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 2, 29.1.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk STEINSHOLT nytt postnr 3277.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3273 / 3277)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Christian J. Bøe 1.4.1904.
Anton C. Bøe 6.11.1915 (f. 1882).
Olav A. Røsholt 1.1.1932 (f. 1878).
Lina Røsholt midlertidig fra 1.12.1943.
Thoralf Røsholt 1.7.1944 (f. 1912).
Edith Johanne Røsholt kst. 1.4.1968 (f. 1916).
Postkass.D Ruth Kråkemo 1.6.1988 (f. 1933).
Postkass. Gerd Mari Nyberg 1.3.1990 (f. 1961).

Årlig poståpnerlønn var i 1904 kr 50,-, i 1908 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------