NK 469 – SKEI I JØLSTER

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-197

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKEI I JØLSTER (Ref#: 11031 , Kilde: KulturNav)

SKEI I JØLSTER - se HELGEIM

---------

HELGEIM (Ref#: 4314 , Kilde: KulturNav)

HELGEIM poståpneri, på gården Skrede, ca 1,5 mil fra Vassenden, i annex til Jølster prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt ved Kgl.res. 3.7.1875 med virksomhet fra 15.8.1875. Sirk. 19, 4.8.1875.

Poståpneren mottok og utleverte post også hver prekensøndag (14. dag) ved kirken, som lå 1/2 mil fra poståpneriet.

Poståpneriet flyttet i 1896 til gården Skei.

Navnet ble fra medio 1907 endret til HELGHEIM. Sirk. 34, 14.6.1907.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1918 under Førde postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.4.1932 endret til SKEI I JØLSTER. Sirk. 7, 22.3.1932.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1873 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkointoret SKEI I JØLSTER nytt postnr 6843. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under 6843 SKEI I JØLSTER tildelt postnr 6841.

Ifølge "Norske Filatalistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(6850 / 6843)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og regnskapsfører Gabriel Jakobsen Skrede 15.8.1875.
Gårdbr. Tollef G. Skrede 1.4.1896 (f. 1849).
Hotelleier Tollef Tollefsen Skrede 1.5.1921 (f. 1891). Var syk det meste av 1959 med vikarer.
Jon Skrede i 1962 (f. 1931).
Postst. Jan Andrè Loen 17.2.1997.
Postst.: Kundebehandler Ingrid Odland Eikenæs 1.10.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1875 1888 1895 1906 1912 1914 1917
Spd. 12
Kr 70 150 300 350 400 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------