NK 469 – SANDVIKA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-195

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDVIKA (Ref#: 10620 , Kilde: KulturNav)

SANDVIKA - se SANDVIGEN

---------

SANDVIGEN (Ref#: 10613 , Kilde: KulturNav)

SANDVIGEN poståpneri, i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 15.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Poståpneriet hadde fra 1.7.1893 postforbindelse med lokaltog til/fra Kristiania.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SANDVIKEN.

Poståpneriet ble fra 10.5.1900 gitt status av postkontor. Sirk. 20, 16.5.1900.

Navnet ble fra 1.12.1921 endret til SANDVIKA. Sirk. 60, 3.11.1921.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under SANDVIKA postkontor tildelt postnr 1336--1338 SANDVIKA. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret SANDVIKA tildelt postnr 1300, 1301, 1302 og 1303 SANDVIKA.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1860.

(1300)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Jan Christian Ringi 15.2.1859.
Handelsm. Thorvald Bjørnstad 1.1.1875.
Senere er notert H. Svane uten angivelse for tilsetting.
Ingeborg Susanne (Svane) Løken kst. 1884.
Posteksp.I Axel Daffin Eng 10.5.1900 (f. 1857).
Postmester Karl Brammer Esbensen kst. 1.12.1903 (f. 1846).
Betj.I Joseph Theresius Steidel 1.2.1905 (f. 1857).
Postmester Hans Andreas Moursund kst. 1.10.1927 (f. 1879).
Postsfullm.II Jonas Bratvold under ledighet fra 3.3.1939 (f. 1900).
Postmester Amund Christoffer Amundsen 1.5.1949 (f. 1892).
Postmester Samson Kristoffer Hopen 1.6.1960 (f. 1897).
Postmester Arne Woll 1.9.1965 (f. 1903).
Distr.sekr. Halvard Endal 1.7.1970 (f. 1920).
Oppl.leder Per Gunnar Fossum vikar fra 1.9.1982, fast 1.12.1983 (f. 1940).
Postmester (i vikariat) Gunn Torild Nordli Aspaas fra 1.10.1998.

I 1859 var den årlige poståpnerlønnen 30 Spd., i 1866 48 Spd., i 1885 kr 320,- og i 1890 kr 600,-.

---------