NK 469 – SÆVAREID

Vinnende bud: kr 160

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-189

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SÆVAREID (Ref#: 12522 , Kilde: KulturNav)

SÆVAREID - se ENGEVIKHAVN

---------

ENGEVIKHAVN (Ref#: 2264 , Kilde: KulturNav)

ENGEVIKHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Fuse herred, Nordhordland fogderi, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra 15.8.1885. Sirk. 17, 10.8.1885.

Poståpneriet flyttet 1.4.1897 og fikk samtidig navnet SÆVEREID. Sirk. 12, 29.3.1897.

NB. Tidligere Sævereide poståpneri (oppr.1873) fikk fra 1.4.1897 navnet Kyrping.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SÆVAREID. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SÆVAREID nytt postnr 5645.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" først tilsendt i 1887.

(5674 / 5645)
Poståpnere/styrere:
Landh. Frants Severin Meidell 15.8.1885 (f. 1842).
Lærer Thore Sundvor 1.1.1897.
Bøtker Henning Olaisen Haugen 1.4.1899 (f. 1879).
Gerd Haugen (Gaustadnes) kst. 1.4.1938, fast 1.1.1942 (f. 1918).
Landpostbud Ågot Åsvang 1.9.1988.
Postst. (deltid) Liv Bergesen fra 1.6.1995.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1885 1892 1898 1901 1907 1912 1914 1917
Kr 40 80 120 160 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------