NK 469 – RØYKEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-185

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØYKEN (Ref#: 10373 , Kilde: KulturNav)

RØYKEN - se RØKEN

---------

RØKEN (Ref#: 10296 , Kilde: KulturNav)

RØKEN poståpneri, i Røken prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res 1.9.1858, med virksomhet fra 1.11.1858. Sirk. 14, 16.10.1858.

Poståpneriet flyttet trolig til jernbanestasjonen fra 1.4.1873. Sirk.5, 10.3.1873.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til RØYKEN. Sirk. 62, 17.12.1918.

Poståpneriet flyttet trolig til Røyken meierihus i 1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.3.1974 midlertidig status av postkontor B. Sirk.7, 13.3.1974.

Fra 1.5.1979 omgjort til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3440 RØYKEN tildelt postnr 3441.

Datostempel ble tilsendt den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3440)
Poståpnere/postmestere/poststyrere:
Kirkesanger A. Gulbrandsen 1.11.1858.
Stasj.mester N. Amundsen 1.4.1873.
Stasj.mester Hans Torkildsen fra ca 1881 (f. 1855).
Stasj.mester S. Knudsen 8.7.1911 (f. 1864).
Sigurd Benjaminsen 1.8.1920.
Postelev Otto Christiansen 1.11.1926.
Bergljot Wærner 1.7.1938 (f. 1910).
Postfullm. Jan Ebbesberg 1.9.1974 (f. 1945).
Postkass. Ole Kvernrød Gravdal 1.1.1980 (f. 1946).
Posteksp. Bjørn Kristian Syvertsen 1.3.1982 (f. 1957).
Posteksp. Hans Olav Tonby 1.10.1982 (f. 1961).
Posteksp. Grete Bø 1.9.1983 (f. 1960).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1875 1879 1890 1897 1905 1910 1914 1917
Spd. 30 40
Kr 320 600 720 500 900 1200 1500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------