NK 469 – RIKSHOSPITALET

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-187

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RIKSHOSPITALET (Ref#: 9925 , Kilde: KulturNav)

RIKSHOSPITALET - se OSLO-RIKSHOSPITALET

---------

OSLO-RIKSHOSPITALET (Ref#: 9516 , Kilde: KulturNav)

OSLO-RIKSHOSPITALET underpostkontor II, på Rikshospitalet i Oslo, Oslo kommune og fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 10.3.1950. Sirk. 5, 8.3.1950, og Sirk. 8, 31.3.1950.

Navnet ble fra 1.3.1962 endret til RIKSHOSPITALET underpostkontor II. Sirk. 42, 23.12.1961.

Ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd.,1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11.1973 benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fra 1.4.1974 gitt status av postkontor B, Sirk. 41, 8.11.1974.

Fikk fra 1.5.1979 endret status til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret C lagt under Oslo Sentrum postregion fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret fikk nytt postnr 0027 OSLO antakelig fra 1.3.1992.

Postkontoret RIKSHOSPITALET, 0027 OSLO ble lagt ned fra 26.5.2000. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tekst OSLO-RIKSHOSPITALET ble tilsendt ved opprettelsen.

(0027 Oslo 1)
Styrere/postmestere:
Sander Sandersen Fossgård antakelig midlertidig fra 10.3.1950, tilsatt fra 1.9.1951 (f. 1926).
Poststyrer Martin Strømme 1.5.1984 (f. 1950).
Postkass. Vivi Helene Hansen 1.1.1990 (f. 1958).

---------