NK 469 – ØLESUND

Vinnende bud: kr 90

Nedlagt 1973

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1973
Frimerkeauksjon #187-186

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØLESUND (Ref#: 14696 , Kilde: KulturNav)

ØLESUND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hjelmeland herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 1.10.1901. Sirk. 34, 19.9.1901.

Poståpneriet 4180 ØLESUND ble lagt ned fra 1.1.1973. Ny postadresse: 4181 SANDANGER. Sirk. 6. 21.2.1973.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4180)
Poståpnere:
Landh. Olai Pallesen 1.10.1901.
Enkefru Hanna Pallesen 10.6.1913 (f. 1861).
Handelsm. Olai Ramsfjell kst. 1.7.1929 (f. 1901).
Stasj.holder Ingeborg Ritland 1.4.1962 (f. 1904).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1904, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------