NK 469 – NORDFOLD

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-31

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDFOLD (Ref#: 8585 , Kilde: KulturNav)

NORDFOLD poståpneri, i Rørstad sogn av Folden prestegjeld og fogderi, under Bodø posteksp., ble opprettet v.Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 15.10.1883 og med ukentlig bipostrute mellom Nordfold og Folden poståpnerier. Sirk. 21, 30.9.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til NORDFOLDEN.

Fra 15.2.1908 ble navnet igjen endret til NORDFOLD. Sirk. 6, 13.2.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8066 NORDFOLD ble lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk NORDFOLD nytt postnr 8286.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1886.

(8066 / 8286)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og handelsm. Martin Olai Jonassen 15.10.1883 (f.1852).
Handelsm. og ds.eksp. Marius Jonassen 1.7.1922 (f.1879).
Ds.eksp. Martin Olai Jonassen midlertidig fra 23.12.1949, fast 1.1.1950 (f.1913).
Posteksp. Edny Irene Jonassen 1.12.1980 (f.1945).

Den/de først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1885 kr 60,-, i 1900 kr 120,-, i 1906 kr 200,-, i 1909 kr 350,-, i 1913 kr 450,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------