NK 469 – MØLNBUKT

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-190

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MØLNBUKT (Ref#: 8157 , Kilde: KulturNav)

MØLNBUKT - se MØLNBUGT

---------

MØLNBUGT (Ref#: 8156 , Kilde: KulturNav)

MØLNBUGT poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Agdenes herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.10.1903. Sirk. 40, 25.9.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet MØLNBUKT. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7377 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.4.1987 endret til postnr 7137. (4. trafikkontor, 26.11.1986.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MØLNBUKT nytt postnr 7318. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 7318 MØLNBUKT tildelt postnr 7319.

Poståpneriet nyttet først (fra opprretelsen?) 2-rings vanlig datostempel av litt uvanlig størrelse 24 mm.

(7377 / 7137 / 7318)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. O. Hermanstad 1.10.1903.
Gårdbr. Kristian Tætli kst. 10.12.1909, fast 31.8.1910 (f.1862).
Gårdbr. Jakob Tetli 1.4.1933 (f.1900).
Aslaug Olsen 1.10.1969 (f.1907).
Astrid Lovise Strand kst. 1.7.1972 (f.1942).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1910 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidtstillegg med 50% av lønnen.

---------