NK 469 – LØKKEN VERK

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-187

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LØKKEN VERK (Ref#: 7492 , Kilde: KulturNav)

LØKKEN VERK poståpneri, i Meldalen herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.4.1903 med bipost til/fra Svorkmo. Sirk. 12.,28.3.1903.

Poståpneriet ble fra 1.4.1909 flyttet til Løkken jernbanestasjon.

Fra 1.3.1917 ble poståpneriet omgjort til FELTPOSTKONTOR NR 24. Sirk. 10, 8.2.1917.

Fra 1.10.1918 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1927 ble postkontoret igjen omgjort til poståpneri, under Trondheim postkontor. Sirk. 17, 7.5.1927.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor II, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7340 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 ble dette endret til postnr 7332. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7332 LØKKEN VERK tildelt postnr 7331.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7340 / 7332)
Poståpnere/styrere:
Fru Marie Jordan (Wavøler ?) 1.4.1903.
Stasj.mester Olaf P. Stokstad (?) kst. 1.4.1909.
A. M. Jacobsen 16.10.1911.
Isax Jensen kst. 1.6.1912.
Aase Høibro (?) kst. 21.2.1914.
Tordis Dahl kst. i 1914.
Ovidia Birch kst. i 1915.
Posteksp. Marie Riise kst. 1.11.1916 (f. 1879). Tiltrått 1.1.1917 med elev Bjørg Mathisen (?) som midlertidig styrer.
Posteksp. Imanuel Hermansen 1.10.1918 (f. 1876).
Overtatt av firmaet Chr. Salvesen og Chr. Thams Comp. A/S fra 15.8.1927. Ble styrt av stasj.mester A. P. Stordalsvold.
Styrt av stasj.mester Aksel Dahl fra 1.9.1948.
A/S Trondheim--Orkladal Billag TOB) fra ca 1963.
Bjarne Nikolai Storsve notert 1.11.1973.
Postmester Erling Fossmo 1.10.1979 (f. 1945).
Poststyrer Kari Glærum 1.5.1989 (f. 1949).
Poststyrer: Kundebehandler Grete Lund Haugen 1.10.1998.

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1.1.1909 kr 500,-, fra 1.7.1909 kr 600,-, fra 1911 kr 1.000,-, fra 1913 kr 1.200,- og fra 1915 kr 1.400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------