NK 469 – KVÅS

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:52
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVÅS (Ref#: 6570 , Kilde: KulturNav)

KVÅS - se KVAAS

---------

KVAAS (Ref#: 6389 , Kilde: KulturNav)

KVAAS poståpneri, på gården Kvaas, ved kirken i Kvaas annex til Lyngdal prestegjeld, Lister fogderi, under Christiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 16.5.1879 (1.1.1879?). Sirk. 30, 9.11.1878.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Farsund posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet KVÅS.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Lyngdal komm. (Retting 3 til N.P.1963.)

Fra 1.6.1970 igjen lagt under Kristiansand S. postområde. Sirk. 18, 28.5.1970

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4592 KVÅS ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KVÅS nytt postnr 4588.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" levert først i 1888 av 2-rings vanlig type.

(4592 / 4588)
Poståpnere/styrere:
Tollak Knudsen Kvaas 16.5.1879.
Kristian Olsen Kvaas 1.6.1887.
Tollak Knudsen Kvaas 1.4.1889.
Tobias Tallaksen Kvaas 15.11.1895. Under permisjon i 6 mndr fra 17.10.1896 styrt av broren Ole Tallaksen.
Landh. Olof Tallaksen Kvaas 11.8.1899 (f. 1876).
Knut Olsen Kvås 1.11.1946 (f. 1923).
Elin Stordal midlertidig fra 1.8.1985.
Res.postkass. Anne Kirsten Roland Aas 1.10.1985 (f. 1958).
Postkass.D Grete Marie Løland vikar fra 1.2.1990.
Poststyrer (vikar) (deltid) Margot Stople fra 1.1.1994.

Årlig poståpnerlønn var i 1879 kr 20,-, i 1882 kr 32,-, i 1897 kr 120,-, i 1912 kr 150,-, i 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------