NK 469 – KNABEN GRUVOR

Vinnende bud: kr 18

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #193-161

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KNABEN GRUVOR (Ref#: 6023 , Kilde: KulturNav)

KNABEN GRUVOR feltpoståpneri, ved Knaben Molybdængruber, i Fjotland herred, Vest-Agder fylke, under Flekkefjord postkontor, i bipostruten nr 3650 C Netlandsneset -- Knaben Gruvor, ble underholdt fra 1.6.1931 for den post som kunne sendes med nevnte ruter. Sirk. 16, 28.5.1931.

Feltpoståpneriet ble fra 1.10.1949 omgjort til ordinært poståpneri. Sirk. 26, 5.10.1949.

Lå fra 1.1.1963 i Kvinesdal komm. (Retting nr 3 til utg. 1962 av N.P.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4476 KNABEN GRUVOR postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1980. Ny postadresse: 4473 KVINLOG. Sirk. 34, 9.10.1980.

(4476)
Feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Materialforv. Adolf Tonstad 1.6.1931 (f. 1884).
Ingeborg Lindeland (Voilestad) midlt. 1.7.1949, fast 1.12.1949 (f. 1919).

Feltpoståpnerlønnen var årlig kr 1.900,- fra 1940, kr 2.400,- fra 1943.

---------