NK 469 – JELSA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:46
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-228

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JELSA (Ref#: 5436 , Kilde: KulturNav)

JELSA - se JELSØE

---------

JELSØE (Ref#: 5439 , Kilde: KulturNav)

JELSØE, i Jelsøe prestegjeld, Ryfylke fogderi, Stavanger amt, under Stavanger postkontor:
Opprettelsen som offentlig poståpneri er ukjent.
Navnet JELSØE er imidlertid tatt med i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785", der stedet ligger i sjøveien gjennom Sandsfjorden mellom Stavanger og Sand.
I fortegnelsen "Poststeder som skal forsynes med nytt segl 1808" grunnet kongeskifte (Christian VII døde Frederik VII overtok), er JELSØE benevnt poståpneri.

I "Norges offentlige brevposter 1838" lå JELSØE poståpneri i ruten mellom Bergen og Stavanger med postavgang fra Stavanger torsdager kl. 12 formiddag, og med ankomst JELSØE kl. 12 natt. Ruten gikk videre til Skonevig -- Roaldstvedt og Bergen.

Ved Kgl.res. 6.10.1842 kom i stand en ukentlig bipostrute mellom JELSØE og Kobbervik (Kopervik). I 1848 ble navnet endret til JÆLSE, og hovedpostruten Stavanger--Bergen ble lagt direkte over Nedstrand i stedet for over Hjelmeland og JÆLSE. Først i 1855 ble det opprettet postforbindelse mellom JÆLSE og Suldal.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til JELSE, og fra 1907 ble navnet endret til JELSA. Sirk. 61, 21.12.1906.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4190 JELSA ble lagt ned fra 1.6.1997. Ny postadresse: 4230 SAND. Det blir opprettet to postfilialer i området, som får navnene FORENESET og VATLANDSVÅG og får postadressen 4230 SAND. Sirk. 12, 15.5.1997.

Postadressen 4190 JELSA ble fra 1.10.2000 endret til 4234 JELSA. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 142 fra ca 1855/56, og fikk tilsendt datostempel ca 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4190 / 4234)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Lars Jelsøe, som mulig var poståpner.
Bjørn Bjørnsen Jelsøe 1.4.1866.
Landh. Thore P. Thorsen i 1875.
Landh. Christoffer Thorsen 2.5.1894.
Lina Øverland kst. i 1904.
Landh. Thore P. Thorsen 1.4.1905 (f. 1854).
Fru Marie Thorsen 1.8.1922 (f. 1887).
Bjørn Nådland 1.8.1952 (f. 1918).
Ds.eksp. Thomas Konrad Kristensen kst. 1.12.1965 (f. 1917).
Anne Jofrid Jonassen 1.10.1984.

Den/de først kjente årlige poståpnerlønninger:

1844 1866 1874 1889 1897 1912 1914 1917
Spd. 12 24 36
Kr 180 250 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------