NK 469 – HOKKÅSEN

Vinnende bud: kr 20

Nedlagt 1996

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1996
Frimerkeauksjon #187-198

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOKKÅSEN (Ref#: 4667 , Kilde: KulturNav)

HOKKÅSEN - se HAAKAASEN

---------

HAAKAASEN (Ref#: 3857 , Kilde: KulturNav)

HAAKAASEN brevhus, i Brandval herred, Hedemark fogderi, under Kongsvinger postktr., i bipostrute nr 630, ble opprettet den 1.11.1915.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet HÅKÅSEN.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til HOKKÅSEN v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset HOKKÅSEN ble lagt ned fra 15.11.1943. Sirk. 29, 15.11.1943.

Samtidig ble Hofoss poståpneri flyttet, og fikk navnet Hokkåsen. Se nytt Hokkåsen under HOFOSS.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 560, og fikk "Kronet posthorn"-stempel i jan 1935.

Brevhusstyrere:
Landh. Carl E. Gundersen 1.11.1915.
Landh. Asbj. Olsen ca 1923.

---------

HOKKÅSEN (Ref#: 4668 , Kilde: KulturNav)

HOKKÅSEN brevhus - se HAAKAASEN brevhus

---------

HOKKÅSEN (Ref#: 4669 , Kilde: KulturNav)

HOKKÅSEN poståpneri - se HOFOSS poståpneri

---------

HOFOSS (Ref#: 4654 , Kilde: KulturNav)

HOFOSS poståpneri, i Brandval herred, Hedemarken amt, under Kongsvinger postktr., i postruten Roverud -- Grue-Finskog, ble underholdt fra 1.4.1916 i stedet for det tidligere brevhu). Sirk. 13., 27.3.1916.

Poståpneriet fikk navnet HOKKÅSEN fra 15.11.1943, og flyttet til det tidligere Hokkåsen brevhus som ble lagt ned. Sirk. 29, 15.11.1943.

Ved etablering av nye poststedsagrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2252 HOKKÅSEN ble nedlagt fra 1.7.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 22.5.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HOKKÅSEN nytt postnr 2217.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2252 / 2217)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Axel Larsen 1.4.1916 (f.1872).
Lars Lunder midlt. 21.3.1942.
Asbjørn Olsen 15.11.1943 (f.1900). Var styrer av tidligere Hokkåsen brevhus.
Eli Tronbøl midlt. 1.10.1958, kst. 1.1.1959, fast 1.7.1960 (f.1936).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1918, da årlig lønn ble satt til kr 525,-.

---------

HOFOSS (Ref#: 4655 , Kilde: KulturNav)

HOFOSS brevhus, Brandval herred, Hedemarken amt, under Kongsvinger postkontor, i postruten Roverud -- Brandval-Finskog, ble opprettet den 1.1.1894.

Brevhuset HOFOSS ble lagt ned fra 1.4.1916 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel.

Brevhusstyrer:
Landh. K. A. Olsen 1.1.1894.

---------