NK 469 – FOLDRØYHAMN

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-183

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FOLDRØYHAMN (Ref#: 2902 , Kilde: KulturNav)

FOLDRØYHAMN - se FOLGERØEN

---------

FOLGERØEN (Ref#: 2910 , Kilde: KulturNav)

FOLGERØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Finaas prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble først bestemt underholdt fra 15.7.1875, men først offisielt opprettet fra 1.4.1877. Sirk. 15, 24.6.1875.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet FOLLERØEN.

Fra 1.7.1908 ble poståpneriet lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 33, 19.6.1908.

Navnet ble fra 1.10.1920 endret til FOLDRØYHAMN. Sirk. 55, 23.9.1920.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Bømlo komm. (Retting 3 til N.P. 1962).

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

5428 FOLDRØYHAMN postktr. i Stord postområde vil bli lagt ned fra 31.12.1994. Ingen får endret postadressen selv om postkontoret blir lagt ned. Sirk. 23, 15.12.1994.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble først tilsendt i 1879.

(5428)
Poståpnere/styrere:
Søren Magnus Sørensen Folgerøen (uoffisielt 15.7.1875) 1.4.1877.
Landh. Lars Pettersen midlt. 20.2.1894, fast 21.3.1894.
Landh. M. Strøm 1.4.1911 (f. 1888).
Fru Inga Førde Karlsen 1.4.1922 (f. 1898).
Leif Folgerø kst. 1.2.1962 (f. 1929).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1877 1880 1884 1893 1906 1912 1913 1914
Spd. 12
Kr 64 80 120 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------